Солтүстік Қазақстандағы қола дәуірінің Халвай ІІІ қорымы = Могильник эпохи бронзы Халвай ІІІ в Северном Казахстане = Bronze Age burial ground Halvay ІІІ in North Kazakhstan

(4.6/5) - 331 рейтинг
Авторы: Шевнина И., Логвин А.
Баспагер: Белгісіз
Жанр: History > Archaeology
Беттер: Белгісіз
Тіл: kazakh
Жыл: Белгісіз
ISBN 10: Белгісіз
ISBN 13: Белгісіз
Сериялар: Белгісіз
Басылымы: Белгісіз
5  359 адам бұл кітапты тегін жүктеп алды

Synopsis

Монография. — Астана: Филиал Института археологии им. А.Х. Маргулана, 2015. — 248 с. — (Материалы и исследования по археологии Кахастана. Том VII). — ISBN 978-601-7106-23-2 (Т.VII), 978-601-7106-17-1. — На казах., русс., англ. яз.Монография посвящена публикации и интерпретации результатов раскопок яркого...