Κωνσταντινούπολη καὶ Μόσχα

(4.9/5) - 339 αξιολογήσεις
Συντάκτης: Ζήσης Θεόδωρος.
Εκδότης: Αγνωστος
Είδος: Religion > Orthodoxy
Σελίδες: Αγνωστος
Γλώσσα: greek
Ετος: Αγνωστος
ISBN 10: Αγνωστος
ISBN 13: Αγνωστος
Σειρά: Αγνωστος
Εκδοση: Αγνωστος
5,434 άτομα έχουν κατεβάσει αυτό το βιβλίο δωρεάν

Synopsis

(Зисис Феодор. Константинополь и Москва). — Θεσσαλονίκη: Ἐκδόσεις Βρυέννιος, 1989. — 248 σ.Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσσίας. Ἡ Ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως ὡς παράγων ἑνότητος τῶν Ρώσσων. Ἡ Ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως φύλαξ καὶ ἐγγυητὴς τῆς Ὀρθοδοξίας.Вселенская Патриархия и Русская Церковь....