Niels Bohr and the Atom Physics / Нилс Бор и атомната физика

(5/5) - 389 оценки
Автор: Azarya Polikarov (ed.) Niels Bohr (auth.) / Азаря Поликаров (съст.) Нилс Бор (авт.)
Издател: Nauka i izkustvo
Страници: 371
Език: bulgarian
Година: 1987
ISBN 10: Неизвестен
ISBN 13: Неизвестен
Серия: Неизвестен
Издание: Неизвестен
5 753 души са изтеглили тази книга безплатно

Synopsis

Този сборник съдържа 18 статии, доклади и лекции на Нилс Бор, посвете­ни на теоретичната атомна физика, квантовата механика, теорията на атомното ядро и някои общонаучни въпроси. Представени са главните моменти от дейността на бележития физик — от изследванията върху строежа...