Топонимията на първомайска околия

(4.5/5) - 344 оценки
Автор: Дуриданов И.
Издател: Неизвестен
Жанр: Linguistics > Foreign
Страници: Неизвестен
Езици: bulgarian, russian
Година: Неизвестен
ISBN 10: Неизвестен
ISBN 13: Неизвестен
Серия: Неизвестен
Издание: Неизвестен
6 196 души са изтеглили тази книга безплатно

Synopsis

София: Държавно издателство „наука и изкуство", 1958. — 200 с.Уводни бележки1. Първомайска околия, чиято топонимия е предмет на настоящето проучване, заема най-източния ъгъл на Пловдивския окръг и граничи на север с Чирпанска околия, на запад — с Асеновградска, на изток...