Ръководство по защита на горите. Част II. Методи за наблюдение, сигнализация, лесопатологично обследване, прогноза и организация на борбата с болести и вредители в горите

(5/5) - 301 оценки
Автор: coll.
Издател: „Образование и наука“ ЕАД
Страници: 129
Език: bulgarian
Година: 2007
ISBN 10: Неизвестен
ISBN 13: 978-954-91590-3-5
Серия: Неизвестен
Издание: Неизвестен
5 756 души са изтеглили тази книга безплатно

Synopsis

Няма описание