Ръководство по защита на горите. Част I. Болести, насекоми и други вредители и повреди по горскодървесните и храстови видове

(4.5/5) - 399 оценки
Автори: Боян Роснев, Пламен Мирчев, Георги Цв. Георгиев, Петър Петков, Янчо Найденов, Георги Цанков, Динко Овчаров, Стефан Мирчев, Анелия Пенчева, Данаил Дойчев, Мария Матова, Маргарита Георгиева
Издател: „Образование и наука“ ЕАД
Страници: Неизвестен
Език: bulgarian
Година: 2006
ISBN 10: 954-91590-2-7
ISBN 13: Неизвестен
Серия: Неизвестен
Издание: Неизвестен
5 973 души са изтеглили тази книга безплатно

Synopsis

Няма описание