Ръководство за курсово проектиране по хидроенергийни системи и съоръжения (болг. язык)

(4.8/5) - 321 оценки
Автор: Цоловски Ц.
Издател: Неизвестен
Жанр: Technique > Energy
Страници: Неизвестен
Език: bulgarian
Година: Неизвестен
ISBN 10: Неизвестен
ISBN 13: Неизвестен
Серия: Неизвестен
Издание: Неизвестен
6 238 души са изтеглили тази книга безплатно

Synopsis

УАСГ, София, 1991 г. , 322 стр. (на Болгарском языке)Съдържа основни данни за курсово проектиране, отнасящи се до водостопанските и енергийни изследвания, конструктивно оформяне, хидравлично и статично оразмеряване на съоръженията от хидроенергийните системи - водохващания, дюкери, водни кули, напорни тръбопроводи,...