Немско-български речник, том II: L-Z / Deutsch-Bulgarisches Wörterbuch, Band II: L-Z

(4.5/5) - 351 оценки
Автори: Ангелина Димова, Герда Минкова, Любомира Андреева, Мария Хаджиолова, Елена Минкова
Издател: ЕМАС
Страници: 865
Езици: bulgarian, german
Година: 2010
ISBN 10: 954-8793-40-7
ISBN 13: Неизвестен
Серия: 954-8793-40-7
Издание: Неизвестен
5 582 души са изтеглили тази книга безплатно

Synopsis

Няма описание