Каталог на българските монети (1881-2000)

(5/5) - 350 оценки
Автор: Монев Д.
Издател: София
Страници: 55
Език: bulgarian
Година: 2000
ISBN 10: Неизвестен
ISBN 13: Неизвестен
Серия: Неизвестен
Издание: Неизвестен
5 285 души са изтеглили тази книга безплатно

Synopsis

Каталог болгарских монет с 1881 года по 2000 год. В каталог включены все монеты регулярного чекана. Дана информация о номинале монеты, годе эмиссии, вес, метал, диаметр монет и т.д. Дана оценка монет.