Каменно-медната епоха в България: пето хилядолетие преди новата ера

(4.5/5) - 335 оценки
Автор: Хенриета Тодорова
Издател: Наука и изкуство
Жанр: History > Archaeology
Страници: Неизвестен
Език: bulgarian
Година: 1986
ISBN 10: Неизвестен
ISBN 13: Неизвестен
Серия: Неизвестен
Издание: Неизвестен
5 015 души са изтеглили тази книга безплатно

Synopsis

България заема едно от първите места в Европа по степен на изученост на енеолитните си паметници. Ние разполагаме с огромен материал, състоящ се от стратиграфски данни, теренни наблюдения, хиляди находки, сведения на помощните науки, радиовъглеродни, дендрохронологически и археомагнитни датировки и...