Граматика на съвременния български книжовен език. В три тома. Том II. Морфология

(4.5/5) - 332 оценки
Автори: Бояджиев Т., Стоянов С., Попов К. (ред.)
Издател: Неизвестен
Жанр: Linguistics > Foreign
Страници: Неизвестен
Език: bulgarian
Година: Неизвестен
ISBN 10: Неизвестен
ISBN 13: Неизвестен
Серия: Неизвестен
Издание: Неизвестен
6 761 души са изтеглили тази книга безплатно

Synopsis

София: Издателство на българската академия на науките, 1983 — 510 с.СъдържаниеНаклонение на глагола. Предлог Образуване на сложни съществителни имена Образуване на глаголи чрез представки (префиксация), Залог на глагола, Вид на глагола, Начини на глаголното действие Съюз Образуване на глаголи чрез...