Български етимологичен речник. Том VI (ПУСКАМ – СЛОВАР). Часть 1

(4.9/5) - 379 оценки
Автори: Георгиев Вл.И., Дуриданов И., Рачева М. (ред.)
Издател: Неизвестен
Жанр: Linguistics > Foreign
Страници: Неизвестен
Език: bulgarian
Година: Неизвестен
ISBN 10: Неизвестен
ISBN 13: Неизвестен
Серия: Неизвестен
Издание: Неизвестен
6 371 души са изтеглили тази книга безплатно

Synopsis

Академично издателство Проф. Марин Дринов, София, 2002. 886 стр.Редактори: Мария Рачева, Тодор Ат. Тодоров Съставили: В. Анастасов, Х. Дейкова, Л. Димитрова-Тодорова, У. Дукова, Д. Михайлова, М. Начева, М. Рачева, Г. Риков, Л. Селимски, Т. Ат. ТодоровБългарски етимологичен речник е многотомно...