DMCA

EbookAsk respekteer die intellektuele eiendom van ander.

As u van mening is dat u werk wat kopiereg beskerm, gekopieĆ«r is op ‘n manier wat kopieregskending uitmaak en op hierdie webwerf toeganklik is, kan u ons outeursregte-agent in kennis stel, soos uiteengesit in die Digital Millennium Copyright Act van 1998 (DMCA). Om te verseker dat u klag ingevolge die DMCA geldig is, moet u die volgende inligting verstrek wanneer u kennis gee van die beweerde inbreuk op kopiereg:

  • ‘N Fisiese of elektroniese handtekening van ‘n persoon wat gemagtig is om namens die eienaar van die outeursreg op te tree. Identifikasie van die kopiereg-werk wat beweer is dat hy oortree is
  • Identifisering van die materiaal waarop beweer word dat dit inbreuk maak of die onderwerp is van die inbreukmakende aktiwiteit en wat verwyder moet word
  • Inligting wat redelik voldoende is om die diensverskaffer toe te laat om die klaer te kontak, soos ‘n adres, telefoonnommer en, indien beskikbaar, ‘n elektroniese posadres
  • ‘N Verklaring dat die klaende party “te goeder trou glo dat die gebruik van die materiaal op die wyse waarop gekla word, nie deur die kopieregeienaar, sy agent of wetgewing gemagtig is nie”
  • ‘N Verklaring dat die’ inligting in die kennisgewing akkuraat is ‘, en’ onder die straf van meineed, is die klaende party gemagtig om namens die eienaar van ‘n eksklusiewe reg op te tree wat na bewering geskend word ‘

Bogenoemde inligting moet ingedien word soos skriftelik via die kontakvorm.